SKIP_TO_MAIN_CONTENT

地圖&觀光指南

希望這些飛驒市内的觀光地圖及觀光摺頁能給您的旅遊計劃有所幫助,如有需要可自由下載觀光地圖、摺頁的檔案。

 • Furukawa Festival

  Furukawa Festival

  742.2KB
 • Hida Furukawa Guide Map

  Hida Furukawa Guide Map

  11MB
 • Hida City Guide

  Hida City Guide

  837.3KB